Aanleveren van bestanden

Wilt u uw logo of afbeelding digitaal aanleveren? Dat is mogelijk, maar leest u dan even onderstaande specificaties door. Als uw bestanden hieraan voldoen, kunnen ze snel en met een goed eindresultaat worden verwerkt.

Logo's en tekeningen die uitgesneden moeten worden
Van logo's en tekeningen ontvangt BiSign bij voorkeur eps-vectorbestanden (vervaardigd met bijvoorbeeld Adobe Illustrator). Twijfelt u over de juiste versie? Neem even contact op om misverstanden te voorkomen. Gebruikte lettertypes dienen omgezet te zijn in lettercontouren.

Foto's en afbeeldingen voor prints
Graag een jpg-bestand in hoge resolutie en met zo min mogelijk compressie. Resolutie bij voorkeur 300 dpi. Over het algemeen geldt: hoe hoger de resolutie, hoe beter de kwaliteit van de uiteindelijke afdruk.

Wijze van aanleveren
De bestanden kunnen gemaild worden naar info@bisign.nl of aangeleverd worden op CD-ROM, CD-RW of memory-stick (USB).