Dit is de website van BiSign Visuele Communicatie.

Het is niet toegestaan deze website, of onderdelen daarvan, elders op internet te gebruiken.

De copyrights berusten bij de makers van deze website.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld.

Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat; aan de inhoud ervan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.